Veelgestelde vragen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Enkel medewerkers die een legitiem belang binnen Gameo hebben, krijgen toegang tot deze gegevens, die ze vertrouwelijk en veilig behandelen.

op 15 sep. 2021

Voor informatie over GameO's gebruik van cookies, kunt u onze Privacy Policy lezen door hier te klikken.

op 15 sep. 2021

Nee, sommige gegevens moeten gedurende een bepaalde periode opgeslagen en beschikbaar blijven om te kunnen reageren op verzoeken om inlichtingen van het publiek, zelfs als toegang of gebruik in geen enkel ander geval mogelijk is.

Voor boekhoudkundige doeleinden in het kader van fraudebestrijding is de EU-wetgeving duidelijk.

Gegevens van een eerdere verkoop van 6 jaar geleden kunnen worden opgevraagd.

op 15 sep. 2021

Nee, het verzamelen van gegevens via GeoIP voor BTW-doeleinden is een rechtmatige verzameling in het kader van een verkoop.

GameO is verantwoordelijk voor de toepassing van het juiste btw-tarief, en de eindgebruiker is verplicht deze btw te betalen.

Dit maakt impliciet deel uit van de context van een verkoop, vandaar het ontbreken van de noodzaak om uw toestemming te geven.

op 15 sep. 2021

Je kan op elk moment je verzamelde gegevens bekijken en wijzigen vanuit je klantenaccount door naar je profielicoon te gaan, rechts bovenaan het webvenster.

op 15 sep. 2021

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens: naam, voornaam, postadres, e-mailadres, wachtwoord en IP-adres.

Alleen de gegevens die nodig zijn om een factuur uit te reiken en om te voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen worden verzameld.

op 15 sep. 2021

Ja, GameO verzamelt toestemming van de gebruiker voor marketingcampagnes met behulp van winkelwagengegevens of consumentengegevens in persoon.

GameO blijft ook transparant met de eindgebruiker over de verschillende stappen die worden genomen voor marketingdoeleinden.

GameO biedt ook de mogelijkheid om zich uit te schrijven door het verstrekken van de juiste links en heeft een operationele klantenservice afdeling.

op 15 sep. 2021

Gameo verwerkt geen persoonlijke gegevens van Europese eindgebruikers buiten Europa.

op 15 sep. 2021

Je kan je account op elk moment zelf afsluiten.

Klik rechtsboven op de website op je profiel om naar je account te gaan.

Je wordt automatisch doorverwezen naar je persoonlijke pagina waar je je gegevens kan aanpassen.

op 16 apr. 2020

De AVG is een geheel van regels ter bescherming van uw persoonsgegevens voor gegevensverwerking in het kader van GameO's activiteiten binnen de Europese Unie.

op 16 apr. 2020